nepp

Hem / Om projektet / Effekthöjning i befintlig i befintlig vattenkraft möjlig

 

Effekthöjning i befintlig vattenkraft möjlig

 

En nyligen publicerad NEPP-analys visar på större möjligheter för storskaliga vattenkraftverk att erhålla rimliga tillstånd för effektökning, än vad man tidigare trott. I analysens slutsatsavsnitt anges att ”mycket talar för att den storskaliga vattenkraften enligt Klass 1 kommer att klara omprövningen för moderna miljövillkor med rimliga åtgärder, som inte på ett avgörande sätt kommer att påverka reglerförmågan och möjligheten till effektökning.” Slutsatsen stärks av att Vattenfalls ansökningar om effekthöjning i Laseles och Långbjörns vattenkraftverk just i dagarna vunnit laga kraft, efter att ha passerat alla rättsinstanser.

Därmed kan även Mark- och miljööverdomstolens bedömning av hur projekten påverkar vattenförekomsterna i princip ha blivit prejudikat, vilket i så fall skulle vara av stor betydelse för den storskaliga vattenkraftens vidare effektutbyggnad i Sverige. I NEPP fördjupar vi nu denna analys av möjligheterna till effektökning i befintlig vattenkraft, i nära samverkan med berörda vattenkraftsaktörer.

Läs analysen

 

 

 

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project