nepp

 

 

Kalender

 

2018

8 maj   Kraftvärmens villkor, konferens med Svebio
9 maj (förmiddag)   Workshop - Regional studie om värme
21 maj (eftermiddag)   Workshop på Svenska kraftnät
22 maj (förmiddag)   NEPP-seminarium för Ellevio för styrelse
24 maj   Energiforskmöte tillsammans men EFORIS
Början av juni (heldag)   Workshop på Nordisk Energiforskning
20 september (heldag)   Styrgruppsmöte och resultatseminarium
     

2019

   
Januari (heldag)   Styrgruppsmöte
Februari (heldag)   Halvtidskonferens

 

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project