nepp

 

Kalendarium

 

 

2020

   
   

Slutet av maj

   

Resultatkonferens med styrgruppen. Websändes.


   

Sept/oktober

Styrgruppsmöte


 
   

15 december

Slutkonferens


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project