nepp

 

Kalendarium

 

 

2020

  Februari
   

Presentation om NEPP hos Göteborg Energi


   

Möte med Energimyndigheten om samverkan mellan forskningsprojekt och sektorsstrategierna för energieffektivisering


   

25 mars

   

Internt seminarium om Lokala marknadsplatser och handel med energi. I samarbete med RISE.
Göteborg


   

31 mars

 

Internt seminarium om elektrifieringen av fordonsflottan och dess påverkan på elsystemet


 

24 april

    Styrgruppsmöte
   

15 maj

Internt seminarium om industrin.
Stockholm


 
   

15 december

Slutkonferens


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project