Utmaningar och möjligheter med en fortsatt hög takt i omställningen av det nordiska elsystemet de närmaste 5-10 åren

 

Konferensdokumentation. Stockholm, 21 maj, 2015

 

Inledning
Stefan Montin, Energiforsk
button Download

 

Prisutveckling på elmarknaden
Frank Krönert
button Download

 

Svensk, nordisk och europeisk elproduktion - nuläge och orsaker
Håkan Sköldberg, Profu
button Download

 

Min syn på nuläget
Per Kågeson, Nature Assocaiates
button Download

 

Hur påverkas elsystemet av en fortsatt stor utbyggnad av förnybar elproduktion?
Thomas Unger, Profu
button Download

 

Hur uthålligt är det nordiska elsystemet för låga systempriser?
Frank Krönert, Sweco
button Download

 

Hur ser den politiska diskussionen om elsystemets utveckling ut, bortom de redan fattade besluten?
Joakim Cejie, Miljö- och energidepartementet
button Download

 

Elcertifikatet - vad säger propositionen?
Eva Centeno López, Miljö- och energidepartementet
button Download

 

Sverige och Nordens roll i det Europeiska och globala el- och energisystemet
Magnus Wråke, IVL
button Download

 

Vad visar NEPP:s scenarier för utvecklingen till 2030 och 2050?
Filip Johnsson, Chalmers Tekniska Högskola
button Download

 

Hur hanterar den nordiska elmarknaden en fortsatt utveckling med mycket ny förnybar kraft?
Johan Linnarsson, Sweco
button Download