Energi- och klimatutmaningen i vidgat perspektiv


Den 21 november arrangerade projektet ett diskussionsseminarium på Konserthuset i Stockholm. Seminariet var välbesökt och diskussionerna intensiva. Under dagen diskuterades forskarnas resultat för flera av NEPP:s centrala forskningsteman.

 

Konferens dokumentation. Stockholm, November 21, 2013

 

Inledning / Stefan Montin, Elforsk
button Ladda ner

 

Tjugo slutsatser och påståenden om el- och energisystemets utveckling i Sverige, Norden och EU
    Bo Rydén och Håkan Sköldberg, Profu
button Ladda ner

 

Elmarknaden befinner sig vid ett vägskäl - mer marknad eller mer planering?
   Johan Linnarsson, Sweco
button Ladda ner

 

Balansering av produktion och förbrukning blir en större utmaning i framtidens elsystem
   / Lennart Söder, KTH och Sture larsson, f.d. Svenska Kraftnät
button Ladda ner Lennart Söders presentation

button Ladda ner Sture Larssons presentation

 

Energisystemets utveckling i Norden och Europa - stora utmaningar och stora möjligheter
   / Thomas Unger, Profu och Filip Johnsson, Chalmers
button Ladda ner Thomas Ungers presentation

button Ladda ner Filip Johnssons presentation

 

Klimatutmaingar i ett större perspektiv - då blir det riktigt spännande och utmanande
  / Jenny Gode och Julia Hansson, IVL och Håkan Sköldberg, Profu
button Ladda ner Jenny Godes och Julia Hanssons presentation

button Ladda ner Håkan Sköldbergs presentation