The project in brief: A research programme that takes a joint approach on:
A developing electricity market A developing electricity production A developing electricity demand A developing power grid

Presentationer från NEPP-seminariet,
23 maj 2017

button Här finner du presentationer från NEPP-seminariet 23 maj, 2017.

 


 

"88 Guldkorn" översatt till engelska!

"88 pearls of wisdom"

- Results and conclusions. The first phase of the NEPP project

button Download "88 pearls of wisdom"

 


 

All reports and fact sheets

button Download and read all reports and fact sheets from the NEPP project.

 


 

Ännu ett fullsatt NEPP-seminarium och en ny temabok

Reglering av ett framtida kraftsystem

- om utmaningarna med en ökad andel vind- och solkraft och hur de kan hanteras

Den 17 mars genomförde NEPP ett välbesökt seminarium och presenterade ännu en temabok som redovisar projektets omfattande resultat och slutsatser om regleringen av vårt kraftsystem. En ökad andel vind-och solkraftproduktion förväntas leda till nya utmaningar för det nordiska kraftsystemet. NEPP har tidigare identifierat åtta betydande utmaningar samt potentiella lösningar till dessa. Vid seminariet redovisas resultaten av NEPP:s arbete med att kvantifiera dessa utmaningar och potentiella lösningar.

button Ladda ned presentationerna från konferensen här!

button Ladda ner temaboken "Reglering av kraftsystemet med stort inslag av variabel produktion"

 


 

NEPP-konferensen fyllde Konserthusets Aulinsal

Intresset för vår NEPP-konferens den 5 februari på Konserthuset i Stockholm om alla våra resultat och slutsatser från projektets första etapp var mycket stort. Långt över hundra personer var anmälda till konferensen och när vi blickade ut över Aulinsalens alla bänkrader under konferensens första session var varenda plats av salens 130 platser upptagna.

Det är mycket positivt för oss att se att så många är intresserade av vår forskning och våra resultat och vill delta i våra presentationer och diskussioner om dem. Detta stora intresse för NEPP sporrar oss till att vilja vidareutveckla projektet i en andra etapp och fortsätta att bygga kunskap kring utvecklingen av el- och energisystemen/marknaderna och naturligtvis även återkomma och diskutera våra resultat och slutsatser på nya NEPP-arrangemang.

Nu finns dokumentationen från konferensens presentationer utlagda. Ta gärna en titt på den! Här hittar du också alla NEPP:s böcker och rapporter, inklusive den lättlästa sammanfattningen av slutrapporten för NEPP:s första etapp, som vi har döpt till ”88 guldkorn”. Vill du hellre ha den tryckta ”guldglänsande” versionen av slutrapporten, kan du bara sända ett mail till Bo Rydén och ange en lämplig postadress, så skickar vi dig ett exemplar.

button Ladda ned presentationerna från konferensen här!

button Några foton från konferensen hittar du här

 


 

An integrating
research cluster

Through NEPP a research cluster is formed based on a number of ongoing research programmes and projects. The collaboration within the cluster adds to both increased research efficiency and strength through integration.
button Read more

 

Konferensdokumentation: 21 maj, 2015:

"Utmaningar och möjligheter med en fortsatt hög takt i omställningen av det nordiska elsystemet de närmaste 5-10 åren"

 

button Ladda ner konferensdokumentationen!

 


 

Conference documentation: March, 3, 2015:

"Electricity market integration - a North European perspective"

 

button Download conference documentation!

 


 

Konferensdokumentation från NEPP-seminarium, 29 januari, 2015:

"Adapting European Electricity Market Design to increasingly larger volumes of variable Renewable Generation"

 

button Ladda ner konferensdokumentation!

 


 

Konferensdokumentation från NEPP-seminarium, 20 november, 2014:

"Reglering av vindkraft / indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet"

 

button Ladda ner konferensdokumentation!

 


 

Konferensdokumentation från NEPP-seminarium, 21 november, 2013:

"Energi- och klimatutmaningen i vidgat perspektiv"

 

button Ladda ner konferensdokumentation!

 


 

button Kort informationsblad om NEPP (PDF)
    (in Swedish)


 

Page updated: May, 30, 2017