Reglering av vindkraft
/ Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet


Den 20 november arrangerade NEPP, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett seminarium i Stockholm.

 

Konferens dokumentation. Stockholm,
November 20, 2014

 

Inledning / Johan Linnarsson, Sweco
button Ladda ner

 

Reglering av vindkraft - balanshållning
    Lennart Söder, KTH
button Ladda ner

 

Reglering av vindkraft - överföringsproblematiken
   Sture Larsson, f.d. teknisk direktör vid Svenska kra8nät
button Ladda ner

 

Reglering av vindkraft - planeringsproblematik: Utmaningar och potentiella lösningar
   Set Persson, Vattenfall
button Ladda ner

 

Reglering av vindkraft - diskussion om fortsatt arbete
   Sture Larsson, f.d. teknisk direktör vid Svenska kra8nät
button Ladda ner

 

Indikatorer för att mäta elsystemets resurseffektivitet
   Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet
button Läs mer