Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030
och 2050

 

Konferensdokumentation. Stockholm, 5 februari, 2016

 

Guldkorn och nya insikter om Energi- och klimatpolitiken i EU och MS
Bo Ryden, Profu
button Download

 

Elen och elsystemet spelar en allt mer central roll i omställningen av energisystemet
Filip Johnsson, Chalmers och Thomas Unger, Profu
button Download

 

Vidgade klimatanalyser ger nya insikter
Jenny Gode, IVL Svenska Miljöinstitutet
button Download

 

Om klimatmål, fossila bränslen och CCS
Filip Johnsson, Chalmers
button Download

 

Elsystemet står inför stora utmaningar när alltmer variabel produktion ska hanteras
Lennart Söder, KTH och Joahn Bruce, Sweco
button Download

 

Elanvändningen i Sverige har legat stilla i 25 år, men hur utvecklas den i framtiden?
Bo Rydén, Profu
button Download

 

Smarta nät
Håkan Sköldberg, Profu
button Download

 

Efterfrågeflexibilitet får nya funktioner i framtiden
Johan Bruce, Sweco
button Download

 

Elmarknaden står vi ett vägskäl – mer politik eller mer marknad?
Niclas Damsgaard, Sweco
button Download

 

Guldkorn och nya insikter om Energi- och klimatpolitiken i Eu och MS
Bo Rydén, Profu
button Download

 

NEPP - Ny etapp 2016
Stefan Montin, Energiforsk
button Download