Reglering av ett framtida kraftsystem

 

Konferensdokumentation. Stockholm, 17 mars, 2016

 

Inledning
Stefan Montin, Energiforsk
button Download

 

Åtta utmaningar vid en ökad andel vind- och solkraft och ett tiotal möjliga lösningar för att hantera utmaningarna
Johan Bruce, Sweco
button Download

 

Sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser
Lennart Söder, KTH
button Download

 

Påverkan på den mekaniska svängmassan vid en ökad andel vindkraft
Johan Bruce, Sweco
button Download

 

Vattenkraftens förmåga att balansera stora mängder vindkraft
Johan Bladh, Vattenfall
button Download

 

Fjärrvärmens möjligheter att möta en ökad variabilitet på elmarknaden
Thomas Unger, Profu
button Download

 

Vem ansvarar för att elsystemet fungerar om 20 år?
Johan Bruce, Sweco
button Download