Presentationer från NEPP-seminarium, 23 maj 2017

 

Agenda
button Ladda ned

 

Den stora effektfrågan
Håkan Sköldberg, Profu
button Ladda ned

 

Kärnkraftens framtida bidrag till systemtjänster, särslilt svängmassan
Göran Hult, Fortum
button Ladda ned

 

Risken för effektbrist i det nordiska kraftsystemet
Lennart Söder, KTH
button Ladda ned

 

Vattenkraftens potential för ökat reglerbidrag
Johan Bruce, Sweco
button Ladda ned

 

Miljö- och resurseffektivitet
Kristina Holmgren, Tomas Ekvall, Jan-Olov Sundqvist, IVL
button Ladda ned

 

Inledande analyser av Konsekvenser av energiintensitetsmålet
Bo Rydén, Profu
button Ladda ned