Konferensen "Ett robust och leveranssäkert elsystem 2020, 2030 och 2050" hölls i Konserthuset, Stockholm, 5 februari 2016.