nepp

Hem / Om projektet / NEPP - ett tvärvetenskapligt forskningskluster

 

NEPP – ett tvärvetenskapligt forskningskluster

 

• Multidisciplinärtforskningsprojekt med definierade forskare och definierade forskningsfrågor

• Tyngdpunkten ligger vid synteser i ett systemperspektiv

• Fungerar som sammanhållande forskningskluster som hämtar underlag från ett flertal pågående
  forskningsprogram och projekt

• Uppdelat på åtta delprojekt där syntesarbetet är viktigt inslag

• Ambition att lägga samman olika synteser till helheter på en övergripande nivå – ett delprojekt ’helheter’

 

 

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project