nepp

 

Rapporter

Flexibilitet - i en ny tid :
hur mycket ny flexibilitet behövs i det svenska elsystemet i framtiden?

Två NEPP-scenarier
- en beskrivning av resultat från analyser med Times-modellen för NEPP:s två huvudscenarier, samt en redovisning av de viktigaste beäknings- förutsättningarna

Fyra hjul som rullar i otakt
- en bild av hur utvecklingen av energisystemet, elfordonen, staden och dess aktörer idag går i otakt

Aktörsperspektivet - ansvar och roller i elsystemet
- en sammanställning av intervjuer med ett antal aktörer

NEPP - North European Energy Perspectives Project