nepp

 

Resultblad

MARS 2018
Parkeringsbolag som möjliga aggregatorer i elsystemet

MARS 2018
Vindkraftens effektvärde fördubblas

Februari 2018
Den personberoende delen av eleffektbehovet ökar i framtiden

Februari 2018
Energiåtervinning ur avfall idag och i framtiden

Februari 2018
Effekthöjning i vattenkraften ökar flexibiliteten i elsystemet

Februari 2018
Stor potential för effekthöjning i svensk vattenkraft

Februari 2018
Det personberoende eleffektbehovet orsakar dygnsvariationerna

Februari 2018
Framtiden för energiåtervinning från avfall

Oktober 2017
10 utmaningar för energiåtervinning från avfall

Oktober 2017
Effektutmaningen - en helhetsbild

Oktober 2017
BNP-utvecklingen avgörande för att kunna nå Sveriges nya effektiviseringsmål : 50% till 2030
NEPP - North European Energy Perspectives Project