nepp

Hem / Om projektet / En ny spelplan för el- och energisystemet …

 

En ny spelplan för el- och energisystemet …

 

• Spelplanen för el- och energisystemet ritas nu om, bl.a. genom att alltmer förnybar variabel produktion integreras.

• När den befintliga kärnkraften tas ur drift, kan vind- och solkraft komma att utgöra en betydande produktionsandel.

• Det skapar nya utmaningar men även nya möjligheter. För många av dessa saknar vi idag tillräcklig kunskap.

• Vi måste därför noggrant förbereder oss för dessa utmaningar och möjligheter, för att kunna bibehålla en robust och leveranssäker el- och energiförsörjning i Sverige.

• Denna förberedelse måste göras utifrån ett systemperspektiv och involverar alla energislag.

• Involvera alla aktörerna, alltifrån de större aktörerna (myndigheterna, affärsverken, de större energibolagen, de energiintensiva industrierna) till de enskilda och aktiva konsumenterna och prosumenterna.

 

 

NEPP - North European Energy Perspectives Project