North European Energy
Perspectives Project

Energisystemet i omvandling
- Nepp:s slutkonferens 15 december 2020

 Nedan finner du material och dokumentation från Nepp:s slutkonferens den 15 december 2020.

Energisystemet i omvandling
Summering av forskningen inom NEPP!

NEPPs slutkonferens hölls digitalt den 15 december. Tillsammans tog vi pulsen på förändringen av det svenska energisystemet, hur fort det går och vad som ligger runt hörnet.

Under konferensdagen sammanfattade vi den senaste fyraårsetappen av NEPP-projektet. Forskare och inbjudna gäster kommer belyste frågor som:
• Vad är nytt i den svenska och internationella energi- och klimatpolitiken?
• Vad ska man tro om förutsägelserna om kraftigt ökad elanvändning, har vi inte hört det förut och vad skiljer sig nu?
• Hur stora är egentligen problemen i elsystemet, vem ska hantera dessa, och hur?
• Hur resonerar de som investerar i energisystemet och behövs det någon som tar ansvar för helheten?
• Kan kraftvärmen få en ny storhetstid eller kommer den sakta tyna bort?
• Är diskussionen om förestående transformering av energilandskapet, med nya aktörer, mer än bara prat?

På den här sidan finner du en inspelning av hela konferensen, slutrapport och filmklipp med några av NEPP:s forskare.
Välkommen att ta del av allt detta!

Programmet för dagen hittar du här.

Här kan ni se Robert Andrén och Catarina Nauclér berätta om konferensen.

Inspelningar från konferensen

Ni som anmält er till konferensen har möjlighet att se hela konferensen till i slutet av januari 2021.

Du loggar in med den länk du fick per mail från Energiforsk den 14 december.

 

Möt några av NEPP-forskarna

Eleffektiva kommuner - regional samverkan mot kapacitetsbrist
Linda Schumacher, Swec, Peter Blomqvist, Profu
och Magnus Lindén, Sweco 

Se film 1

Se film 2

 

Social hållbar utveckling och energiaktörernas roll
Mathias Gustavsson, IVL

Se filmen
Ladda ner rapporten "Social hållbarhet"

 

Stödtjänster – varför och hur fungerar det?
Magnus Lindén, Sweco och Lennart Söder, KTH

Se filmen

 

Varför utnyttjas inte maxkapaciteten i vattenkraften?
Lennart Söder, KTH

Se filmen

 

Är fasta biobränslen hållbara och hur påverkar det energisektorn?
Julia Hansson, IVL

Se filmen
Ladda ner rapporten "Hållbarhetsperspektiv på fasta biobränslen"

 

Möjligheter och utmaningar för ett hållbart energisystem
Jenny Gode, Profu

Se filmen

 

Så funkar koldioxidinfångning
Filip Johnsson, Chalmers Tekniska Högskola

Se filmen

 

Stora förändringar på området klimatkompensation - det här företagen tänka på
Kenneth Möllersten, IVL

Se filmen

 

Vattenkraften i en ny tid
Johan Bladh, Energiföretagen Sverige

Se filmen

 

Slutrapporten
"Insikter och vägval i energiomställningen"

Ladda ned slutrapporten

Kort sammanfattning av
"Insikter och vägval i energiomställningen"

Ladda ned sammanfattningen

"Eleffektfrågan
- utmaningar och lösningar"

Ladda ned rapporten

Kort sammanfattning av
"Eleffektfrågan - utmaningar och lösningar"

Ladda ned sammanfattningen

NEPP - North European Energy Perspectives Project