North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

NEPP fyllde Konserthusets Aulinsal till sista plats!

Intresset att delta i NEPP-projektet är större än någonsin tidigare. Över 140 beslutsfattare och experter från myndigheter, departement, branscher, industrier, energiföretag och kunder deltog – tillsammans med forskarna – på NEPP:s Vinterkonferens den 8 februari på Konserthuset i Stockholm. Behovet av den neutrala och faktagrundade arena som NEPP utgör verkar alltså bli allt större.

För första gången i denna andra etapp av NEPP samlade vi på denna konferens alla projektets deltagare för en öppen diskussion om vårt gemensamma energisystems framtida utveckling. Ambitionen var att alla deltagare skulle finna värde i konferensens sessioner och diskussioner, och all den positiva respons vi fått efteråt tyder på det.

Här hittar du konferensens presentationer

 

Parkeringsbolag som möjliga aggregatorer i elsystemet

Framtidens parkeringsanläggningar har möjlighet attmvara en nod i staden inte enbart för mobilitet i sig utan även för de aktiviteter och tjänster som är kopplade till denna mobilitet.

Läs mer

 

Vindkraftens effektvärde fördubblas

Tack vare teknikutveckling med stadigt ökande utnyttjningstider för moderna vindkraftverk kommer flertalet av de utmaningar som förknipppas med ökande variabilitet på elmarknaden till följd av vindkraftutbyggnaden att kunna hanteras och dämpas.

Läs mer

 

Den personberoende delen av effektbehovet ökar

I NEPP:s analyser av eleffektbehovet har vi gjort en uppdelning i en personberoende och en apparat- och maskinberoende del. Det är den personberoende delen som står för – i stort sett – hela dygnsvariationen av effektbehovet. Idag utgör den personberoende delen som mest 45% av effektbehovet under de kallaste vinterveckorna. Denna andel kommer med all sannolikhet att öka i framtiden, och i ett läge efter 2040 kan den personberoende delen mycket väl vara över 50% av det totala effektbehovet.

Läs mer

 

 

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Stor potential för effekthöjning i svensk vattenkraft

Idag och i framtiden kommer det sannolikt att behövas än mer flexibilitet och reglerbarhet i ett energisystem med en större andel förnybar, ej planerbar produktion. Sweco har kartlagt potentialen att bygga ut befintliga vattenkraftstationer i Sverige för att bättre kunna tillgodose det ökade behovet av flexibilitet. ...

Ladda ner resultatbladet

NYHETSBLAD

Energiåtervinning ur avfall idag och i framtiden

Energiåtervinning ur avfall utgör idag en viktig del i Sveriges avfallshanteringssystem. Ungefär 50 % av allt hushållsavfall går till energiåtervinning och resten går till materialåtervinning och biologisk återvinning – endast en mycket liten del (0,7 %) deponeras. ...

Ladda ner resultatbladet

NYHETSBLAD

Det personberoende eleffektbehovet

Mycket kunskap saknas ännu om hur vårt eleffektbehov är uppbyggt. Vi känner väl till det totala effekt- behovet, timme för timme, såväl nationellt (stamnätsnivå) som regionalt/lokalt (regionnäts- och lokalnätsnivå). Men vi kan egentligen mycket lite om vad som bygger upp det. ...

Ladda ner resultatbladet

KALENDARIUM

wrappixel kit

Flera seminarier och workshops under våren 2018. Mer information och inbjudan till dessa kommer inom kort.

 

 

DOKUMENTATION
wrappixel kit
Resultatredovisning

Stockholm, 8 mars 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

NEPP:s Vinterkonferens

Stockholm, 8 februari 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

 


 

wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project