North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

Investerares avkastningskrav och nya aktörer i kraftsystemet

Avkastningskrav reflekterar den vinst en tillgång ska generera för att täcka affärsmässiga och finansiella risker. Avkastningskraven skiljer sig åt mellan olika verksamheter och företag och beror på en mängd faktorer.

Läs mer

 

Skatt på energiåtervinning från avfall

Under 2017 utreddes införandet av en skatt på energiåtervinning från avfall. Uppdraget var att utforma en skatt för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, styra mot avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer ...

Läs mer

 

Är åldern ett problem? - 80 procent av all reglerbar kraftproduktion i Sverige är snart 35 år eller äldre

Sedan avregleringen av elmarknaden i mitten av 1990-talet har vi haft ett tillskott på ny reglerbar kraftproduktion på mindre än 100 MW per år. Samtidigt har vi under de senaste tio åren byggt nästan 600 MW väderberoende och icke reglerbar kraftproduktion per år bara, en kraftproduktion som endast bidrar med drygt 10 procent till kapaciteten vid den mest ansträngda timmen under en tioårsvinter!

Läs mer

 

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Balansregleringen - förmågan att hantera snabba förändringar i nettolasten i framtiden

Ett sätt att kvantifiera behovet av flexibilitet är att se på hur nettolasten ändras över tid. ...

Ladda ner resultatbladet

 

NYHETSBLAD

Kvantifiering av flexibilitetsutmaningen för elsystemet

Under lång tid har vi haft fokus på energiutmaningen i elsystemet. Vi har haft en politik med siktet inställt på energiomställning, utsläppsminskning och resurshushållning. ...

Ladda ner resultatbladet

 

NYHETSBLAD

Flexibiliteten i elsystemet

Flexibilitet och behovet av flexibilitet i vårt elsystem, är ett allmänt och lite diffust samlingsbegrepp för en lång rad situationer, behov och åtgärder som krävs för att kunna reglera vårt elsystem. Flexibilitet är således inget entydigt definierat begrepp. ...

Ladda ner resultatbladet

SOMMARLÄSNING 2018

wrappixel kit

Nu har vi samlat alla aktuella NEPP-rapporter och resultatblad i vår sommarläsning. Vi har också gjort en lättläst sammanfattning av 30 insikter och slutsatser från det senaste årets forskningsarbeten och analyser i projektet.

Till sommarläsningen

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

 

 

DOKUMENTATION
wrappixel kit
Resultatredovisning

Stockholm, 8 mars 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

NEPP:s Vinterkonferens

Stockholm, 8 februari 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

 


 

wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project