North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

NEPPs vårkonferens 13 mars 2019

På väg mot framtidens energisystem

Vilken energi det blev! Tack alla som medverkade på NEPPs vårkonferens den 13 mars i Stockholm. Drygt 200 anmälda och i princip alla kom dit!

Under en heldag presenterades resultat från delprojekten inom NEPP, bland annat att svensk el- och fjärrvärmeproduktion är klimatneutrala och därmed kan bidra till och möjliggöra omställningen mot fossilfrihet i andra sektorer ...

Läs mer och ladda ner rapporter, presentationer och se några foton från konferensen!

Social hållbarhet och energiaktörernas roll
- en kort introduktion

Hållbar utveckling brukar beskrivas som bestående av tre delar vilka gemensamt bildar en sammanhållen process som siktar mot en långsiktig uthållig utveckling. Social hållbarhet är en av dessa delar och de två andra utgörs av ekologisk respektive ekonomisk hållbarhet.

Ladda ned rapporten

Ladda ned ett resultatblad

Visste du att ...?
EU på väg att klara alla tre 2020-målen

- utvecklingen under den senaste femårsperioden gynnsam för måluppfyllelsen

Läs mer

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Miljörättsliga aspekter kring effektökning i Vattenkraftverk

Del 2 - Miljökvalitetsnormer för KMV vattenkraft samt lagändringar rörande vattenkraft

Denna rapport är en uppföljning av rapporten ”Miljörättsliga aspekter kring effektökning i Vatten-kraftverk” publicerad i oktober 2017.

Ladda ner rapporten

NYHETSBLAD

Värmelager som variationshantering i både el- och fjärrvärmesektorn

Under 2017 utreddes införandet av en skatt på energiåtervinning från avfall. Uppdraget var att utforma en skatt för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, styra mot avfallshierarkin och regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer ...

Ladda ner resultatbladet

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION
wrappixel kit
NEPP:s Vårkonferens

Stockholm, 13 mars 2019

Till dokumentationen

Resultatredovisning

Stockholm, 8 mars 2018

Till dokumentationen

NEPP:s Vinterkonferens

Stockholm, 8 februari 2018

Till dokumentationen

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project