North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

NEPPs vårkonferens 13 mars 2019

På väg mot framtidens energisystem

Vilken energi det blev! Tack alla som medverkade på NEPPs vårkonferens den 13 mars i Stockholm. Drygt 200 anmälda och i princip alla kom dit!

Under en heldag presenterades resultat från delprojekten inom NEPP, bland annat att svensk el- och fjärrvärmeproduktion är klimatneutrala och därmed kan bidra till och möjliggöra omställningen mot fossilfrihet i andra sektorer ...

Läs mer och ladda ner rapporter, presentationer och se några foton från konferensen!

Social hållbarhet och energiaktörernas roll
- en kort introduktion

Hållbar utveckling brukar beskrivas som bestående av tre delar vilka gemensamt bildar en sammanhållen process som siktar mot en långsiktig uthållig utveckling. Social hållbarhet är en av dessa delar och de två andra utgörs av ekologisk respektive ekonomisk hållbarhet.

Ladda ned rapporten

Ladda ned ett resultatblad

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Kundnära aktörer ökar sitt engagemang i elsystemet

- Positiv syn bland de etablerade aktörerna i intervjuserie

Allt fler aktörer vill nu öka sitt engagemang i elsystemet. Det gäller såväl privata villaägare som skaffar solceller och batterier som professionella aktörer som investerar i vindkraft eller avancerade system ...

Ladda ner resultatbladet

NYHETSBLAD

Plast i avfallsbränslet

Plast är ett mycket användbart material och mängden plast som sätts på marknaden ökar. Samtidigt ökar medvetenheten om plastens miljöpåverkan, såsom plastavfall i haven och mikroplast som anrikas på fel ställen i naturen.

Ladda ner resultatbladet

NYHETSBLAD

Kostnader och potential för solel i Sverige

Solcellernas kostnads- effektivitet har förbättrats kraftigt under de senaste 10 åren. Solcellsinstallationer har gått från att vara en angelägenhet för ett fåtal entusiaster till något som i allt större utsträckning bedöms som intressant att placera på en stor andel av takytorna runtom i landet ...

Ladda ner resultatbladet

 

 

KALENDARIUM
wrappixel kit

Här finner du information om NEPP:s kommande möten, seminarier och workshops.

Till kalendern

DOKUMENTATION
wrappixel kit
NEPP:s Vårkonferens

Stockholm, 13 mars 2019

Till dokumentationen

 


 

ETAPP 1
wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project