North European Energy
Perspectives Project

Nyheter

 

Balansregleringen av elsystemet

- förmågan att hantera snabba förändringar i nettolasten i framtiden

Ett sätt att kvantifiera behovet av flexibilitet är att se på hur nettolasten ändras över tid.

Läs mer

 

Flexibiliteten i elsystemet

Flexibilitet och behovet av flexibilitet i vårt elsystem, är ett allmänt och lite diffust samlingsbegrepp för en lång rad situationer, behov och åtgärder som krävs för att kunna reglera vårt elsystem. Flexibilitet är således inget entydigt definierat begrepp.

Läs mer

 

Kvantifiering av flexibilitetsutmaningen för elsystemet

Under lång tid har vi haft fokus på energiutmaningen i elsystemet. Vi har haft en politik med siktet inställt på energi-
omställning, utsläppsminskning och resurshushållning. Ny förnybar elproduktion har då varit i fokus, med ett stort inslag av variabel elproduktion, exempelvis vind- och solkraft. En sådan utveckling leder obönhörligen till ett läge där vi åter måste inrikta vårt fokus på effekt och flexibilitet. Där är vi nu!

Läs mer

 

Topplastbehovet i elsystemet

Forum för smarta elnät – Swedish Smartgrid – har givit forskningsprojektet NEPP i uppdrag att bistå Forumet med analyser av hur mycket (ny) flexibilitet som kommer att behövas i det svenska elsystemet i framtiden samt att förstå hur behovet ser ut över ett år, med utgångspunkt i Energiöverenskommelsens betänkande om utvecklingen fram till, och bortom, år 2040. I den analysen har vi bl.a. analyserat behovet av topplast under ”tioårsvintern”, såväl på tim- som dygnsbasis.

Läs mer

 

Publicerat

NYHETSBLAD

Parkeringsbolag som möjliga aggregatorer i elsystemet

Framtidens parkeringsanläggningar har möjlighet attmvara en nod i staden inte enbart för mobilitet i sig utan även för de aktiviteter och tjänster som är kopplade till denna mobilitet ...

Ladda ner resultatbladet

 

NYHETSBLAD

Vindkraftens effektvärde fördubblas

Tack vare teknikutveckling med stadigt ökande utnyttjningstider för moderna vindkraftverk kommer flertalet av de utmaningar som förknipppas med ökande variabilitet på elmarknaden till följd av vindkraftutbyggnaden att kunna hanteras och dämpas ...

Ladda ner resultatbladet

 

NYHETSBLAD

Det personberoende eleffektbehovet

Mycket kunskap saknas ännu om hur vårt eleffektbehov är uppbyggt. Vi känner väl till det totala effekt- behovet, timme för timme, såväl nationellt (stamnätsnivå) som regionalt/lokalt (regionnäts- och lokalnätsnivå). Men vi kan egentligen mycket lite om vad som bygger upp det. ...

Ladda ner resultatbladet

SOMMARLÄSNING 2018

 

 

DOKUMENTATION
wrappixel kit
Resultatredovisning

Stockholm, 8 mars 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

NEPP:s Vinterkonferens

Stockholm, 8 februari 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

 


 

wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

KALENDARIUM

 

 

DOKUMENTATION
wrappixel kit
Resultatredovisning

Stockholm, 8 mars 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

NEPP:s Vinterkonferens

Stockholm, 8 februari 2018

TILL DOKUMENTATIONEN

 


 

wrappixel kit

Första etappen av Nepp avslutades 2016.

Läs mer

NEPP - North European Energy Perspectives Project