nepp

 

Sommarläsning!

Nu har vi samlat alla aktuella NEPP-rapporter och resultatblad i vår sommarläsning. Vi har också gjort en lättläst sammanfattning av 30 insikter och slutsatser från det senaste årets forskningsarbeten och analyser i projektet.

Nedan finner ni den lättlästa sammanfattningen samt hela listan med de över 40 dokumenten i sommarläsningen.
Men börja gärna med de 30 insikterna och slutsatserna, och fördjupa dig sedan i de rapporter och resultatblad vi
hänvisar till för respektive slutsats.

Trevlig sommar!

 

 

"30 slutsatser"

 

 

Rapporter och PM


• Flexibilitet i en ny tid

• Sammanfattning av Flexibilitet i en ny tid (fristående rapport)

• Två NEPP-scenarier, en beskrivning från analyser med TIMES-modellen för NEPP:s två huvudscenarier

• Europeiska Unionens direktiv för främjande förnybar energi

• Fyra hjul som rullar i otakt – en bild av hur utvecklingen av energisystemet, elfordonen, staden och dess aktörer
   idag går i otakt

Stora effektfrågan. Resultaten av Apollokörningar

Effekthöjningen i vattenkraften – röster om drivkrafter och hinder

Inledande analyser av konsekvenserna av energiintensitetsmålet

• Aktörsperspektivet - ansvar och roller i elsystemet. Resultat av intervjustudie

Energy from Waste in Sweden – State of the Art and Possibilities for the Future

Analysis of the Sustainable Development Goals – Mapping of Interaction and Trade-offs (ett utdrag)

Miljöbedömning av energi – kriterier för metodval. Ett utdrag

Miljörättsliga aspekter kring effektökning i vattenkraftverk

Simulation of Hydro Power Expansion in Skellefte älv – examensarbete från KTH

 
NEPP - North European Energy Perspectives Project